Moja zóna

Jozef Račok

Hlavná 43, 091 01 Stropkov
47974982
Nemá
nezistený
14.11.2014
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A