Moja zóna

TK3 s.r.o.

Heyrovského 6, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
47976110
2024168828
SK2024168828
nezistený
04.12.2014
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0
0,15
92 %
167 €
101,9 %
2020/2019
875 tis. €
5 731,5 %
2020/2019
0
105,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskTK3 s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

TržbyTK3 s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

SkóringTK3 s.r.o.


n/a
0,08
n/a
0,65

Zisk pred zdanenímTK3 s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDATK3 s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod TK3 s.r.o.


Štatutári TK3 s.r.o.


Spoločníci TK3 s.r.o.


Predmety podnikania TK3 s.r.o.


Kataster TK3 s.r.o.


Skrátené výkazy TK3 s.r.o.