Moja zóna

JACEK s.r.o.

Daxnerova 9, 010 01 Žilina
47977001
2024180983
Nemá
nezistený
20.01.2015
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-1,22
-13,05
0,14
90,6 %
-16,1 tis. €
-1 306,1 %
2016/2015
42,7 tis. €
142,5 %
2016/2015
-1,22
-1 141,1 %
2016/2015
N/A
N/A

ZiskJACEK s.r.o.


2015
2016
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

TržbyJACEK s.r.o.


2015
2016
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

SkóringJACEK s.r.o.


0,25
0,09
0,16
1,1

Zisk pred zdanenímJACEK s.r.o.


2015
2016
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

EBITDAJACEK s.r.o.


2015
2016
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod JACEK s.r.o.


Štatutári JACEK s.r.o.


Spoločníci JACEK s.r.o.


Predmety podnikania JACEK s.r.o.


Kataster JACEK s.r.o.


Skrátené výkazy JACEK s.r.o.