Moja zóna

František Krištof

Na Dieloch 20, 900 51 Zohor
47977582
1049447751
Nemá
0 zamestnancov
01.12.2014
Generál.čistenie budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A