Moja zóna

Michaela Privrelová

Cementárenská 36, 900 31 Stupava
48012203
Nemá
nezistený
02.01.2015
Ost.osob.služby i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A