Moja zóna

MyDevice s. r. o.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
48040428
2120006779
SK2120006779
1 zamestnanec
20.02.2015
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,39
0,95
0,54
58,8 %
116 tis. €
1 941,8 %
2020/2019
605 tis. €
5,7 %
2020/2019
0,39
450,2 %
2020/2019
1,82 mil. €
1 641,9 %
2020/2019
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE