Moja zóna

Kivu s.r.o.

Bukovina 3/143, 968 01 Nová Baňa
48061956
2120037029
Nemá
nezistený
10.03.2015
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,02
-0,05
1,85
54,1 %
-72 €
-111,8 %
2020/2019
N/A
-0,02
-111,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE