Moja zóna

NT Office s.r.o.

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
48067091
2120040923
Nemá
0 zamestnancov
04.03.2015
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,35
0,67
2,42
47,7 %
11,1 tis. €
51,2 %
2020/2019
17,4 tis. €
35,5 %
2020/2019
0,35
5,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskNT Office s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

TržbyNT Office s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

SkóringNT Office s.r.o.


3,31
0,52
n/a
2,42

Zisk pred zdanenímNT Office s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

EBITDANT Office s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod NT Office s.r.o.


Štatutári NT Office s.r.o.


Spoločníci NT Office s.r.o.


Predmety podnikania NT Office s.r.o.


Kataster NT Office s.r.o.


Skrátené výkazy NT Office s.r.o.