Moja zóna

Relefa, s.r.o.

Trenčianske Jastrabie 464, 913 22 Trenčianske Jastrabie
48070483
2120004920
SK2120004920
1 zamestnanec
03.03.2015
Pestov.obilnín

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskRelefa, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

TržbyRelefa, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Zisk pred zdanenímRelefa, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDARelefa, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Relefa, s.r.o.


Štatutári Relefa, s.r.o.


Spoločníci Relefa, s.r.o.


Predmety podnikania Relefa, s.r.o.


Kataster Relefa, s.r.o.


Skrátené výkazy Relefa, s.r.o.