Moja zóna

MG Weber s. r. o.

Šancová 51, 831 04 Bratislava
48104248
2120057885
Nemá
1 zamestnanec
03.04.2015
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,05
2,01
4,9 %
396 €
9,1 %
2019/2018
18,4 tis. €
10,8 %
2019/2018
0,04
58,1 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE