Moja zóna

Patrik Pazin

Konštantínova 22, 091 01 Stropkov
48112798
1086570650
Nemá
nezistený
01.04.2015
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A