Moja zóna

Ján Harvilko

090 22 Oľšavka
48113964
1071226233
Nemá
nezistený
01.04.2015
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A