Moja zóna

Gyula Dios

Hviezdoslavova 116, 901 01 Malacky
48122793
Nemá
nezistený
31.03.2015
Opracovanie kovov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A