Moja zóna

GRUNDER LUŽNÁ s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48137111
2120061053
SK2120061053
nezistený
25.04.2015
Výst.obytných budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,03
0,31
5,9 %
16,6 tis. €
-97,3 %
2020/2019
5 tis. €
-99,9 %
2020/2019
0,03
-90,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskGRUNDER LUŽNÁ s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

TržbyGRUNDER LUŽNÁ s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €

SkóringGRUNDER LUŽNÁ s.r.o.


n/a
0,94
n/a
16,84

Zisk pred zdanenímGRUNDER LUŽNÁ s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

EBITDAGRUNDER LUŽNÁ s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod GRUNDER LUŽNÁ s.r.o.


Štatutári GRUNDER LUŽNÁ s.r.o.


Spoločníci GRUNDER LUŽNÁ s.r.o.


Predmety podnikania GRUNDER LUŽNÁ s.r.o.


Kataster GRUNDER LUŽNÁ s.r.o.


Skrátené výkazy GRUNDER LUŽNÁ s.r.o.