Moja zóna

TriPe s.r.o.

Šípková 14257/22, 974 05 Banská Bystrica
48145157
2120056807
SK2120056807
nezistený
30.04.2015
Výroba ost.kovových výr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,17
0,08
82,4 %
18,5 tis. €
-11,6 %
2020/2019
1,15 mil. €
-19,3 %
2020/2019
0,03
-2 %
2020/2019
14,2 tis. €
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE