Moja zóna

IBD PLUS s. r. o.

Cintorínska 3/b, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48172081
2120112863
SK2120112863
2 zamestnanci
28.05.2015
Administr-kancelár.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
2,63
0,05
98,8 %
11,7 tis. €
-14,3 %
2020/2019
306 tis. €
4,1 %
2020/2019
0,03
-28,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskIBD PLUS s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

TržbyIBD PLUS s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringIBD PLUS s. r. o.


0,89
0,01
0,2
0,33

Zisk pred zdanenímIBD PLUS s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

EBITDAIBD PLUS s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod IBD PLUS s. r. o.


Štatutári IBD PLUS s. r. o.


Spoločníci IBD PLUS s. r. o.


Predmety podnikania IBD PLUS s. r. o.


Kataster IBD PLUS s. r. o.


Skrátené výkazy IBD PLUS s. r. o.