Moja zóna

BRV Traide s. r. o.

Špitálska 53, 811 01 Bratislava
48175463
2120082173
SK2120082173
nezistený
30.05.2015
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,2
0
96,3 %
17,7 tis. €
14,1 %
2020/2019
1,42 mil. €
166,5 %
2020/2019
0,01
-41,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskBRV Traide s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

TržbyBRV Traide s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringBRV Traide s. r. o.


18,12
0,04
1,61
1,04

Zisk pred zdanenímBRV Traide s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

EBITDABRV Traide s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod BRV Traide s. r. o.


Štatutári BRV Traide s. r. o.


Spoločníci BRV Traide s. r. o.


Predmety podnikania BRV Traide s. r. o.


Kataster BRV Traide s. r. o.


Skrátené výkazy BRV Traide s. r. o.