Moja zóna

Smart Business Operations, s.r.o.

Pavla Mudroňa 14, 036 01 Martin
48189880
2120087046
SK2120087046
nezistený
19.06.2015
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,1
0,15
70,8 %
20,6 tis. €
4 023 %
2020/2019
245 tis. €
443 %
2020/2019
0,03
2 511,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE