Moja zóna

MESZI SK s.r.o.

Nový rad 94/17, 935 74 Pastovce
48216828
2120088553
SK2120088553
nezistený
25.06.2015
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,04
2,98
18,4 %
1,08 tis. €
-80,2 %
2020/2019
53,3 tis. €
-42,8 %
2020/2019
0,03
-77,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMESZI SK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

TržbyMESZI SK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

SkóringMESZI SK s.r.o.


6,14
0,82
0,18
4,35

Zisk pred zdanenímMESZI SK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

EBITDAMESZI SK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €

Koneční uživatelia výhod MESZI SK s.r.o.


Štatutári MESZI SK s.r.o.


Spoločníci MESZI SK s.r.o.


Predmety podnikania MESZI SK s.r.o.


Kataster MESZI SK s.r.o.


Skrátené výkazy MESZI SK s.r.o.