Moja zóna

TEMZIS s.r.o.

Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
48246841
2120102963
SK2120102963
3-4 zamestnanci
28.07.2015
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,2
0,42
0,53
52,6 %
20,3 tis. €
402,4 %
2020/2019
254 tis. €
2,5 %
2020/2019
0,2
339,9 %
2020/2019
6,09 tis. €
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE