Moja zóna

Martin Šíra

Skuteckého 69, 900 61 Gajary
48258342
Nemá
nezistený
01.08.2015
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A