Moja zóna

arciONE s.r.o.

Langsfeldova 1, 036 01 Martin
48280038
2120128769
SK2120128769
nezistený
27.08.2015
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,09
0,11
1,57
13 %
3,84 tis. €
228,6 %
2020/2019
14,1 tis. €
68,5 %
2020/2019
0,09
201,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskarciONE s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbyarciONE s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringarciONE s.r.o.


7,28
0,87
0,08
2,69

Zisk pred zdanenímarciONE s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDAarciONE s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod arciONE s.r.o.


Štatutári arciONE s.r.o.


Spoločníci arciONE s.r.o.


Predmety podnikania arciONE s.r.o.


Kataster arciONE s.r.o.


Skrátené výkazy arciONE s.r.o.