Moja zóna

PEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.

Tymiánová 14, 821 07 Bratislava
48306312
2120123940
SK2120123940
nezistený
12.09.2015
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,09
0,18
67,4 %
31,9 tis. €
-83,6 %
2019/2018
301 tis. €
-82,3 %
2019/2018
0,03
-81,7 %
2019/2018
N/A
N/A

ZiskPEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

TržbyPEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringPEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.


73,33
0,33
0,74
1,6

Zisk pred zdanenímPEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDAPEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Koneční uživatelia výhod PEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.


Štatutári PEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.


Spoločníci PEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.


Predmety podnikania PEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.


Kataster PEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.


Skrátené výkazy PEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o.