Moja zóna

Technické služby mesta Tvrdošín

Pod Velingom, 027 44 Tvrdošín
00490628
2020568858
SK2020568858
50-99 zamestnancov
06.12.1979
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,77 mil. €