Moja zóna

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Študentská 23, 917 45 Trnava
00491861
2021175981
SK2021175981
50-99 zamestnancov
01.09.1983
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
4,01 tis. €
0 %
2020/2019
36,8 tis. €
341,1 %
2019/2018