Moja zóna

UHOĹNÉ SKLADY, Š.P. v likvidácii

LITOVELSKÁ, 024 30 Kysucké Nové Mesto
00492051
Nemá
nezistený
01.01.1985
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A