Moja zóna

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka

Čapajevova 6, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
00492485
2020910936
SK2020910936
10-19 zamestnancov
01.01.1986
Ost.čistiace činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
7,26 mil. €
-98,7 %
2020/2019