Moja zóna

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Cesta pod Hradovou a, 040 01 Košice - mestská časť Sever
00493546
2020752734
SK2020752734
10-19 zamestnancov
01.01.1987
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
10,1 tis. €
32,9 %
2020/2019
269 tis. €