Moja zóna

Odborné učilište

Janka Alexyho 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
00493775
2021436208
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1987
Odborné učilištia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A