Moja zóna

Obecné služby Oravská Polhora

Oravská Polhora č., 029 47 Oravská Polhora
50461303
2120332511
SK2120332511
5-9 zamestnancov
01.07.2016
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2 tis. €
21,4 tis. €

Koneční uživatelia výhod Obecné služby Oravská Polhora


Štatutári Obecné služby Oravská Polhora


Spoločníci Obecné služby Oravská Polhora


Predmety podnikania Obecné služby Oravská Polhora


Kataster Obecné služby Oravská Polhora


Skrátené výkazy Obecné služby Oravská Polhora