Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Malý Čepčín č. 35

Malý Čepčín, 038 45 Malý Čepčín
50613138
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.2005
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Malý Čepčín č. 35


Štatutári Základná škola s materskou školou, Malý Čepčín č. 35


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Malý Čepčín č. 35


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Malý Čepčín č. 35


Kataster Základná škola s materskou školou, Malý Čepčín č. 35


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Malý Čepčín č. 35