Moja zóna

Technické služby Valaská

Námestie 1. mája 8, 976 46 Valaská
50623664
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2017
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
39,6 tis. €

Koneční uživatelia výhod Technické služby Valaská


Štatutári Technické služby Valaská


Spoločníci Technické služby Valaská


Predmety podnikania Technické služby Valaská


Kataster Technické služby Valaská


Skrátené výkazy Technické služby Valaská