Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Hlavná 162/73, Plechotice

Hlavná 73, 075 01 Plechotice
50724274
Nemá
nezistený
01.09.2014
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Hlavná 162/73, Plechotice


Štatutári Základná škola s materskou školou, Hlavná 162/73, Plechotice


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Hlavná 162/73, Plechotice


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Hlavná 162/73, Plechotice


Kataster Základná škola s materskou školou, Hlavná 162/73, Plechotice


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Hlavná 162/73, Plechotice