Moja zóna

Materská škola, Mierová 141, Svit

Mierová 141, 059 21 Svit
51048418
Nemá
25-49 zamestnancov
01.08.2017
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola, Mierová 141, Svit


Štatutári Materská škola, Mierová 141, Svit


Spoločníci Materská škola, Mierová 141, Svit


Predmety podnikania Materská škola, Mierová 141, Svit


Kataster Materská škola, Mierová 141, Svit


Skrátené výkazy Materská škola, Mierová 141, Svit