Moja zóna

Kreatívne centrum Nitra

Svätourbanská 31, 949 01 Nitra
51239710
Nemá
nezistený
01.01.2018
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kreatívne centrum Nitra


Štatutári Kreatívne centrum Nitra


Spoločníci Kreatívne centrum Nitra


Predmety podnikania Kreatívne centrum Nitra


Kataster Kreatívne centrum Nitra


Skrátené výkazy Kreatívne centrum Nitra