Moja zóna

Liečebno-výchovné sanatórium Nitra

Pri kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513806
2021103029
SK2021103029
20-24 zamestnancov
03.02.1981
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
143 tis. €
-81,9 %
2020/2019