Moja zóna

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Kúpeľná 11, 962 32 Sliač
00516902
2021285068
Nemá
3-4 zamestnanci
29.10.1980
Čin.knižníc a archívov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A