Moja zóna

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Kollárova 49, 036 01 Martin
00516970
2020598283
Nemá
10-19 zamestnancov
15.09.1981
Ost.soc.star.bez.ubyt.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
51,5 tis. €
13,4 %
2019/2018