Moja zóna

Centrum voľného času Strojárenská 3, Košice

Strojárenská 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
00520969
2020752767
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1982
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
7 tis. €