Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Kpt. Nálepku 18, 075 01 Trebišov
00523551
2021768606
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1981
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
47,4 tis. €