Moja zóna

Technické služby mesta Zlaté Moravce

Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
00587168
2020411877
SK2020411877
50-99 zamestnancov
01.05.1989
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A