Moja zóna

Gymnázium

Bilíkova 24, 844 19 Bratislava - mestská časť Dúbravka
00605751
2020919241
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A