Moja zóna

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava

Einsteinova 35, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
00605760
2020848291
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
406 tis. €
232,8 %
2020/2019