Moja zóna

Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

Tomášikova 2, 827 29 Bratislava - mestská časť Ružinov
00605786
2020878057
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
314 tis. €