Moja zóna

Školský internát Považská 7, Košice

Považská 7, 040 11 Košice - mestská časť Západ
00606821
2021739588
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Ubytov.vo VŠ internátoch

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
652 tis. €
9 %
2020/2019