Moja zóna

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA

J.Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
00606995
2021272748
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
349 tis. €
295,9 %
2020/2019