Moja zóna

POP TEAM MUSIC, v.o.s. v likvidácii

Hlavná 46, 945 01 Komárno - Ďulov Dvor
00611549
2021027305
Nemá
nezistený
24.01.1991
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
165 tis. €
160 tis. €
155 tis. €
150 tis. €
145 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE