Moja zóna

INTERCOMMERC v.o.s.

Obrancov mieru 4, Komárno, ČSFR
00612651
2021042144
Nemá
nezistený
22.03.1991
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A