Moja zóna

STAVEX Nitra, v.o.s.

Petöfiho 22, 949 06 Nitrianske Hrnčiarovce
00613011
Nemá
14.02.1991

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A