Moja zóna

Základná škola

Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok
00614394
2020586194
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1991
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
66,7 tis. €